HEADER
Skip to content Skip to navigation

WLTP a RDE: nové testy pro certifikaci spotřeby paliva, emisí CO₂ a znečišťujících látek

Aby bylo možné osobní automobily uvést na trh, musí absolvovat řadu testů, které ověří jejich soulad s předpisy. Testy posuzující spotřebu paliva, emise CO2 a znečišťující látky se provádějí v laboratoři a vycházejí z konkrétních jízdních cyklů. Díky tomu jsou testy reprodukovatelné a výsledky porovnatelné. Pouze laboratorní test, který se řídí standardizovaným a opakovatelným postupem, umožňuje spotřebitelům porovnat různé modely automobilů.

1. září 2017 vstoupil v platnost nový celosvětový harmonizovaný zkušební postup pro lehké osobní automobily (WLTP - Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Procedure), který postupně nahradí dosavadní postup NEDC (New European Driving Cycle).

NEDC (New European Driving Cycle): nový evropský jízdní cyklus

Dosud používaný Evropský jízdní cyklus byl využíván pro měření spotřeby paliva a emisí osobních a lehkých užitkových vozidel. První Evropský jízdní cyklus vstoupil v platnost v roce 1970 a týkal se městského provozu. V roce 1992 byl rozšířen o mimoměstský provoz a od roku 1997 byl využíván pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. Složení tohoto testu však již neodpovídá současným stylům jízdy a vzdálenostem ujetým na různých typech vozovek. Průměrná rychlost v testu NEDC činí jen 34 km/h, zrychlení je malé a nejvyšší rychlost dosahuje pouze 120 km/h.

Postup WLTP:

WLTP využívá Nový celosvětový harmonizovaný zkušební cyklus lehkých vozidel (WLTC) pro měření spotřeby paliva, emisí CO2 a znečišťujících látek osobních a lehkých užitkových vozidel. Cílem nového postupu je poskytnout zákazníkům realističtější údaje, které lépe odrážejí každodenní používání vozidla.

Nový postup WLTP se vyznačuje dynamičtějším profilem jízdy a výraznějším zrychlením. Maximální rychlost se zvyšuje ze 120 na 131,3 km/h, průměrná rychlost činí 46,5 km/h a celková doba cyklu je 30 minut, což je o 10 minut více než u předchozího postupu NEDC. Ujetá vzdálenost se zdvojnásobila z 11 na 23,25 km. Test WLTP se skládá ze čtyř částí podle maximální rychlosti: nízká (do 56,5 km/h), střední (do 76,6 km/h), vysoká (do 97,4 km/h) a extra vysoká (do 131,3 km/h). Tyto části cyklu simulují městskou a příměstskou jízdu a jízdu mimo město a na dálnicích. Tento postup bere v úvahu také veškerou volitelnou výbavu vozidla, která ovlivňuje aerodynamiku, valivý odpor a hmotnost. Výsledkem je hodnota CO2 odrážející charakteristiku jednotlivých vozidel.

NEDC - WLTP


NEDC
WLTP
Doba cyklu
20 minut
30 minut
Vzdálenost
11 km
23,25 km
Nejvyšší rychlost
120 km/h
131,3 km/h
Průměrná rychlost
34 km/h
46,5 km/h
Jízdní části
2 části
4 více dynamičtější části
Vliv volitelné výbavy
Nezvažovaný
Zohledňují se další prvky, které se mohou u jednotlivých vozidel lišit
Převodové stupně
Pevné okamžiky přeřazení
Různé okamžiky přeřazení u jednotlivých vozidel
Čas zastavení
24%
12.50%

Přechod z NEDC na WLTP

Postup WLTP bude postupně nahrazovat proceduru NEDC. WLTP se vztahuje na nové modely osobních automobilů od 1. září 2017, na všechny osobní automobily registrované od 1. září 2018 a je povinný ve všech členských zemích EU.

Do konce roku 2020 budou v dokumentech vozidel hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 podle WLTP i NEDC. Hodnoty NEDC budou používané k posouzení průměrných emisí automobilů registrovaných v EU během roku 2020. Některé země mohou navíc nadále používat údaje NEDC pro fiskální účely. Od roku 2021 budou údaje WLTP jedinou hodnotou spotřeby paliva a emisí CO2 pro všechny automobily. Ojetá vozidla nebudou tímto krokem nijak ovlivněna a budou nadále používat certifikované hodnoty NEDC.

Spotřeba paliva a emise osobních automobilů na vozovce

Nový zkušební postup WLTP lépe odpovídá současným jízdním podmínkám než postup NEDC, přesto ale nemůže zohlednit všechny možné případy včetně dopadu jízdního stylu, který je specifický u každého řidiče.

Z tohoto důvodu bude vždy existovat rozdíl mezi emisemi a spotřebou paliva naměřenými v laboratoři a hodnotami vycházejícími z využívání vozidla v reálném provozu. Míra tohoto rozdílu bude záviset na faktorech, jakými jsou jízdní styl, použití palubních systémů (např. klimatizace), dopravní situace a počasí, jež jsou charakteristické pro jednotlivé zeměpisné oblasti a každého řidiče.

Právě proto lze hodnoty, které umožňují spravedlivé porovnání vozidel a modelů získat pouze prostřednictvím standardizovaného laboratorního testu.

RDE (Real Driving Emissions): test zaměřený na ověření emisí v reálném provozu.

Test RDE ověřuje, že automobily vykazují nízké emise i ve skutečných jízdních podmínkách. Test RDE nenahrazuje, ale doplňuje laboratorní test WLTP. Během testu RDE jede vůz po silnici v různých podmínkách. Ty zahrnují různé nadmořské výšky a teploty, další zatížení, jízdu do kopce a z kopce, městské silnice (nízká rychlost), jízdu venkovem (průměrná rychlost) a na dálnici (vysoká rychlost).

Aby bylo možné měřit emise znečišťujících látek při jízdě na silnici, jsou zkušební vozidla vybavena přenosnými měřícími systémy PEMS, které zajišťují kompletní sledování hlavních znečišťujících látek v reálném čase. PEMS jsou komplexní zařízení, která integrují pokročilé analyzátory plynů, měřiče hmotnostního průtoku výfukových plynů, meteorologickou stanici, satelitní lokalizaci a síťové připojení. Shromážděné údaje se analyzují, aby bylo ověřeno, že byly splněny mezní podmínky RDE, a že emise jsou v mezích legislativního Nařízení.

Limity, které nesmí být překročené jsou definované hodnotami popsanými v laboratorním testu (WLTP) a vynásobenými koeficientem shody. Koeficient shody bere v úvahu chyby měřícího zařízení, které neměří se stejnou přesností a opakovatelností jako to, které bylo použito v laboratorním testu.

Test RDE začne platit od 1. září pro všechny nové modely osobních vozidel a od 1. září 2019 pro všechna nově registrovaná vozidla, v případě NOx s koeficientem shody 2,1. V případě ověřování pevných částic činí koeficient shody 1,5 a je vyžadován u všech osobních vozidel registrovaných od 1. září 2018.

Co to znamená pro zákazníka

Nový postup WLTP poskytne realističtější hodnoty pro porovnání spotřeby paliva a emisí CO2 různých modelů, protože byl navržen tak, aby lépe odrážel skutečné jízdní chování a zohledňoval specifické vlastnosti jednotlivých modelů a verzí včetně volitelné výbavy.

Aby byla zajištěna jasnost a maximálně možná transparentnost, FCA poskytne maloobchodním odběratelům a zákazníkům detailní informace o spotřebě paliva a hodnotách CO2 každého nakonfigurovaného vozu a minimální a maximální hodnoty různých modelů.